อบรมโครงการฝึกอบรม พัฒนาศัยภาพของครู และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบ

ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2558 โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของครู และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,395