กิจกรรมทำบุญแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 ทำบุญแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา 2558   ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,995