โครงการอบรมฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน  ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้ดำเนินโครงการอบรมฝึกอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม จังหวัดสระเเก้ว เพื่อส่งเสริมเเละต่อยอดอาชีพให้กับคนในชุุมชน  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,512