ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 และ ปวส.2

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเเละงานครูที่ปรึกษาได้จัดโครงการประชุมนักเรียน นักศึกษา ปวช.2 เเละปวส.2 ประจำปีการศึกษา 1/2558 เพื่อประสานงานระหว่างครูเเละผู้ปกครองในการดูเเลนักเรียน นักศึกษาร่วมกัน  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,512