แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังเข้าร่วมประกวดโครงการพลังงาน หัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อโฟโต้สวิตช์ช่วยเครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับอาชีวศึกษาประกาศ

ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้ส่งตัวเเทนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังเข้าร่วมประกวดโครงการพลังงาน หัวข้อ "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อโฟโต้สวิตช์ช่วยเครื่องทำน้ำเย็นประหยัดพลังงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ กระทรวงพลังงาน ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 162,237