โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 1/2558

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเเละงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาได้จัดโครงการตรวจสุภาพประจำปีการศึกษา 1/2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,511