กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเเละงานกิจการนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณครูเเละอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้เเก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในอดีตเเละปัจจุบัน  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Visitors: 173,956