โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเเละงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้ดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้เเละวิธีการใช้ การดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใ้นครัวเรือน เเละยกระดับฝีมือช่างชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การบิรหารส่วนตำบล และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่ 

Visitors: 173,955