กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพและธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ

ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิชาชีพครูและธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,955