กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ EDMODO

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ EDMODO ณ ห้องเปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 121 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,955