กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2558 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,635