พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเย็น 

Visitors: 173,955