รับการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในระดับ 4 ดาว ตรวจประเมินโดยคณะ อศจ.จังหวะปราจีนบุรี

ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพได้รับการตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในระดับ 4 ดาว ตรวจประเมินโดยคณะ อศจ.จังหวัดปราจีนบุรี ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

Visitors: 173,995