กิจกรรมการสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันที่ 16-19/02/2558 วิทยาลัยการาอชีพวังน้ำเย็นได้จัดสอบปลายภาคเรียนในกับนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อวัดความรู้ในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,994