การจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยการอาชีพวันน้ำเย็นได้จัดการสอบ V-NET 2557 ปวช.3 และ ปวส.2 สายอาชีพ/อาชีวศึกษา ในวันที่ 24 ม.ค. 58 ส่วน ปวส.2 สอบ 25 ม.ค. 58

Visitors: 173,638