กิจกรรมประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

การประกวดสุดยอกนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11-15 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก คลิ๊กภาพกิจกรรมทั้งหมด 

Visitors: 173,635