กิจกรรมมอบเกียรติบัตรชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

ในวันที่ 16/12/2557 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้รับเกียรติบัตรชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ 
1. รางวัลชมเชยระดับประเทศ การทำนำเสนอโปสเตอร์ เรื่องความปลอดภัยทางถนน
2. รางวัลการประกวดเเต่งเพลงถนนปลอดภัย
3. รางวัลการนำเสนอผลงานโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 

Visitors: 173,764