การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยแต่ละแผนกวิชาส่งผลงานสิ่งประดิษฐืเข้าร่่วมประกวด มีจำนวน 9 แผนกวิชา และมีจำนวนผลงานทั้งสิ้น 22 ผลงาน ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

Visitors: 173,761