การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ระดับจังหวัดสระแก้ว

 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ร่วมการเลือกตั้งนายก อวท.จังหวัด อาชีวศึกษาสระแก้วและคณะกรรมการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊กที่นี่่

Visitors: 173,994