ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาในวันพุธที่  5 พฤศจิกายน 2557 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ชมภาพกิจกรรมทั้งมด คลิ๊กที่่นี่

Visitors: 151,299