การประเมินการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์

ในวันที่ 17 กันยายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้เข้ารับการประเมินการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเทียบโอนผลการเรียนรู้เเละประสบการณ์ ณ ห้องประชุมวัง 1 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

Visitors: 173,762