ภาพกิจกรรม

          ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเพื่อชี้เเจงการลงบันทึกสมุดฝึกงานเเละให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกงานในสถานประกอบการเเละมีการตรวจสุขภาพนักศึกษาฝึกงานอีกด้วย

 

The mean

Visitors: 173,381